Veľká cena Prahy v stolnom tenise 3. – 5.7.2021

REZERVUJTE SI STÔL na telefónom čisle +421 907 129 687 (Valeriy Rakov) alebo +421 915 094 712 (Andriy Sitak)