Srdečne pozyvame všetkych na turnaj ku dňu stolného tenisu