Srdečne pozyvame všetkych na turnaj ku dňu stolného tenisu

REZERVUJTE SI STÔL na telefónom čisle +421 907 129 687 (Valeriy Rakov) alebo +421 915 094 712 (Andriy Sitak)