Slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry za rok 2022