Sára Habarová a Adam Madarás na reprezentačnych sústredeniach.