MSR starši žiaci a žiačky 7-8.05.2022 Bratislava, hala SSTZ

REZERVUJTE SI STÔL na telefónom čisle +421 907 129 687 (Valeriy Rakov) alebo +421 915 094 712 (Andriy Sitak)