MSR družsttiev staršich žiakov. Ružomberok 1.05.2023

REZERVUJTE SI STÔL na telefónom čisle +421 907 129 687 (Valeriy Rakov) alebo +421 915 094 712 (Andriy Sitak)