MSR družsttiev staršich žiakov. Ružomberok 1.05.2023