4 SPM najmladšeho žiactva, a 3 BTM BA/TT Vrutky, Bojnički, Bratislava