4 SPM mladši žiačky. Majcichov 23.04.2023

REZERVUJTE SI STÔL na telefónom čisle +421 907 129 687 (Valeriy Rakov) alebo +421 915 094 712 (Andriy Sitak)