22. Raiffeisen Youth Championships 2023 - bronz Sáry Habarovej